Update cookies preferences
Promotic

VariantOnly - właściwość obiektu AtouchX

Opis:
Ustawienia dla VBA lub VBScript (JavaScript).
W systemie PROMOTIC musi być ustawiona wartość true.
Składnia:
Boolean VariantOnly
Wartości:
false (domyślnie) - Zwracane wartości macierzy mogą być (i będą) tworzone jako tablice podstawowych typów Integer, Long, Single i String. Zaprojektowany dla VBA.
true - Zwracane wartości macierzy będą zawsze typu tablica Variantów. Przeznaczone dla VBScript oraz JavaScript
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oATC.VariantOnly = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.