Promotic

DbMultiSetAlarm - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Ustawia monitorowanie alarmu dla wielu zmiennych.
Metoda ustawia monitorowanie alarmów (wejść zewnętrznych) grupy zmiennych według określonej wartości Station. Monitorowanie jest ustawione dla wszystkich zmiennych, które mają właściciela identycznego wartością Station. Jeżeli Station jest ustawiona na -1 (minus jeden), wtedy wszystkie zmienne są śledzone. Od wywołania metody DbResetAlarm każdy zapis do zmiennej monitorowanej będzie wywoływał zdarzenie DbAlarm aż do anulowanie przy pomocy metody DbResetAlarm lub zakończenie obiektu.
 
Wartość Param służy również jako identyfikator podczas anulowania alarmu, natomiast wartość 0 służy do anulowania wszystkich alarmów.
Składnia:
Integer DbMultiSetAlarm(Long Station, Long Param)
Parametry:
Station(Long) Numer stacji, której zmiennym zostanie ustawiony alarm.
Param(Long) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia alarmu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 40;
var nInfo = oATC.DbMultiSetAlarm(nStation, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.