Promotic

CDate - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Date.
Składnia:
Date CDate(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) data lub wyrażenie łańcuchowe, który przedstawia datę lub czas
Notatka:
CDate rozpoznaje znaki daty i czasu tak samo, jak niektóre liczby spadające do przedziałów ważnych dla daty. Przy konwersji liczby na datę jest część całkowita konwertowana na datę. Dowolna część dziesiętna liczby jest konwertowana na czas dnia, poczynając od północy.
CDate rozpoznaje formaty daty według lokalnego ustawienia Windows systemu. Wartości dnia, miesiąca i roku nie muszą zostać poprawnie rozpoznane, jeżeli są w formacie innym niż w niektórym z rozpoznawanych formatów. Dodatkowo, długa forma daty nie jest rozpoznana, jeżeli zawiera łańcuch oznaczający dzień w tygodniu.
Funkcję IsDate można zastosować do tego, żeby stwierdzić, czy dane wyrażenie może zostać skonwertowane na datę lub czas.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sDate, tShortDate, sTime, tShortTime
sDate = "October 19, 2023"
tShortDate = CDate(sDate)
sTime = "4:35:47 PM"
tShortTime = CDate(sTime)
© MICROSYS, spol. s r.o.