Promotic

Mid - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca określoną ilość znaków (podłańcuch) z łańcucha.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringSub.
Składnia:
String Mid(String string, Integer start, [Integer length])
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy, z którego są zwracane znaki. Jeżeli jest równe Null, wtedy jest zwrócona wartość Null.
start(Integer) Pozycja znaku w łańcuchu, na której rozpoczyna się podłańcuch. Jeżeli jest większe niż ilość znaków w łańcuchu, wtedy funkcja zwraca pusty łańcuch (""). Pierwszy znak ma pozycję 1.
length[opcjonalne] (Integer) Ilość znaków, które mają być zwrócone. Jeżeli jest pominięte lub jeżeli w podciągu jest mniejsza ilość znaków niż długość (włącznie ze znakiem na pozycji start), wtedy są zwrócone wszystkie znaki od pozycji start do końca łańcucha.
Notatka:
Do określenia ilości znaków w łańcuchu jest przeznaczona funkcja Len.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = Mid("VB Script is fun!", 4, 6)   ' s zawiera "Script"
© MICROSYS, spol. s r.o.