Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Year - funkcja języka VBScript

Opis:
Rok (liczba całkowita).
Składnia:
Integer Year(Date date)
Wołanie:
n = Year(date)
Parametry:
date(Date) Data oraz czas
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim tDate, nYear
tDate = #October 19, 2017#
nYear = Year(tDate)  'nYear zawiera 2017
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice