Promotic

Year - funkcja języka VBScript

Opis:
Rok (liczba całkowita).
Składnia:
Integer Year(Date date)
Parametry:
date(Date) Data oraz czas
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim tDate, nYear
tDate = #October 19, 2020#
nYear = Year(tDate)   ' nYear zawiera 2017
© MICROSYS, spol. s r. o.