Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InstrRev - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca pozycję pojawienia się jednego łańcucha w innym łańcuchu od końca łańcucha.
Składnia:
Integer InstrRev(String string1, String string2, [Integer start], [Integer compare])
Wołanie:
n = InstrRev(string1, string2[, start[, compare]])
Parametry:
string1(String) Przeszukiwane łańcuch tekstowy
string2(String) Wyszukiwane łańcuch tekstowy
start[opcjonalne] (Integer) Wyrażenie liczbowe ustawiające pozycję początkową dla poszczególnego wyszukiwania. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest zastosowane -1 (to znaczy, że wyszukiwanie rozpocznie się od pozycji ostatniego znaku łańcucha).
compare[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca rodzaj zastosowanego porównywania podciągów znaków. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest wykonywane porównywanie binarne.
vbBinaryCompare - wykona binarne porównanie
vbTextCompare - wykona tekstowe porównanie
Wartość zwrotna:
0 - string1 jest pusty lub string2 nie odnaleziony lub start > Len(string2)
Null - string1 lub string2=Null
start - string2 jest pusty
pozycja odnalezionego podciągu znaków - string2 odnaleziony w string1
Notatka:
Składnia tej funkcji nie jest taka sama jak składnia funkcji InStr.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim SearchString, SearchChar, nPos
SearchString = "XXpXXpXXPXXP"
SearchChar = "P"
nPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, 10, 0)  'binarne porównywanie rozpoczyna się na pozycji 10, zwraca 9
nPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, -1, 1)  'tekstowe porównywanie rozpoczyna się na ostatniej pozycji, zwraca 12
nPos = InstrRev(SearchString, SearchChar, 8)  'binarne porównywanie, zwraca 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice