Update cookies preferences
Promotic

Log - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca logarytm naturalny liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.LogN.
Składnia:
Double Log(Double number)
Parametry:
number(Double) Liczba większe niż 0
Notatka:
Logarytm naturalny jest logartymem o podstawie równej e. Stała e jest w przybliżeniu równa 2.718282.
Można obliczyć logarytm o dowolnej podstawie n dla dowolnej liczby x podzieleniem logarytmu naturalnego liczby x przez logarytm naturalny liczby n:
Logn = Log(x)/Log(n)
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nLog10
nLog10 = Log(x) / Log(10)
© MICROSYS, spol. s r.o.