Promotic

MonthName - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca nazwę miesiąca.
Składnia:
String MonthName(Integer nMonth, [Boolean bAbbreviate])
Parametry:
nMonth(Integer) Liczbowe oznaczenie miesąca. 1 oznacza styczeń, 2 oznacza luty, itd.
bAbbreviate[opcjonalne] (Boolean) Wartość logiczna określa, czy nazwa miesiąca ma być podana w skróconej formie.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest false (to znaczy, że nazwa miesiąca nie zostanie skrócona).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = MonthName(3)
© MICROSYS, spol. s r.o.