Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MonthName - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca nazwę miesiąca.
Składnia:
String MonthName(Integer nMonth, [Boolean bAbbreviate])
Wołanie:
s = MonthName(nMonth[, bAbbreviate])
Parametry:
nMonth(Integer) Liczbowe oznaczenie miesąca. 1 oznacza styczeń, 2 oznacza luty, itd.
bAbbreviate[opcjonalne] (Boolean) Wartość logiczna, określająca czy nazwa miesiąca ma być podana w skróconej formie. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest false (to znaczy, że nazwa miesiąca nie zostanie skrócona).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice