Promotic

Trim - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca kopię łańcucha tekstowego bez spacji początkowych i końcowych.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringOper.
Składnia:
String Trim(String string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy
Notatka:
Przy pomocy tej metody zostaną usunięte wyłącznie znaki "spacja". Nie zostaną usunięte znaki "nowy wiersz", "tabulator", itd.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = Trim(" Promotic ")   ' s zawiera "Promotic"
© MICROSYS, spol. s r.o.