Update cookies preferences
Promotic

StrReverse - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch z odwróconą kolejnością znaków danego łańcucha.
Składnia:
String StrReverse(String string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy, którego znaki zostaną odwrócone. Jeżeli jest pusty łańcuch (""), wtedy funkcja zwraca również pusty łańcuch. Jeżeli jest Null, wtedy dojdzie do błędu.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = StrReverse("VBScript")   ' s zawiera "tpircSBV"
© MICROSYS, spol. s r.o.