Promotic

Hex - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch który przedstawia wartość liczby w układzie szesnastkowym.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmFormat, patrz Zastosowanie Radix do formatowania liczb do postaci szesnastkowej.
Składnia:
String Hex(Long number)
Parametry:
number(Long) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Jeżeli parametr nie jest liczbą całkowitą, wtedy zostanie wykonane jego zaokrąglenie na najbliższą liczbę całkowitą.

Jeżeli liczba jest funkcja zwraca
Null Null
Empty zero (0)
dowolna inna liczba aż do ośmiu znaków w układzie szesnastkowym

Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu &H przed liczbą. Na przykład &H10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dziesiątkowym.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sHex
sHex = Hex(5)   ' Zwraca "5"
sHex = Hex(10)   ' Zwraca "A"
sHex = Hex(459)   ' Zwraca "1CB"
© MICROSYS, spol. s r.o.