Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Hex - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch który przedstawia wartość liczby w układzie szesnastkowym.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringFormat.

Składnia:
String Hex(Long number)
Wołanie:
s = Hex(number)
Parametry:
number(Long) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Jeżeli argument nie jest liczbą całkowitą, wtedy zostanie wykonane jego zaokrąglenie na najbliższą liczbę całkowitą.
 
Jeżeli liczba jest równa funkcja zwraca
Null Null
Empty zero (0)
dowolna inna liczba do ośmiu znaków w układzie szesnastkowym

Liczby szesnastkowe można wprowadzić za pomocą prefixu &H przed liczbą. Na przykład &H10 w układzie szesnastkowym przedstawia liczbę 16 w układzie dizesiątkowym.

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sHex
sHex = Hex(5)  'Zwraca "5"
sHex = Hex(10)  'Zwraca "A"
sHex = Hex(459)  'Zwraca "1CB"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice