Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CStr - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartośc typu String.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringFormat.

Składnia:
String CStr(Variant expression)
Wołanie:
s = CStr(expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie. Wartość wyrażenia określa zwróconą wartość według następującej tabeli:
Boolean - łańcuch zawierający true lub false
Date - łańcuch zawierający datę w krótkiej formie systemu
Null - błąd działania programu
Empty - Pusty łańcuch ("")
Pozostałe liczbowe - Łańcuch tekstowy zawierający numer
Notatka:

Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez zastosowanie funkcji CStr wynik zostanie opracowany jako String.

Przez zastosowanie funkcji CStr dochodzi do konwersji niezależnej od lokalnego ustawienia systemu, z dowolnego typu danych na wartośc typu String. Na przykład różne znaki dziesiętne i znaki odzielające tysiące są poprawnie rozpoznane według lokalnego ustawienia Windows systemu.

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nDouble, sString
nDouble = 437.324
sString = CStr(nDouble)  'sString zawiera "437.324"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice