Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UCase - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch ze wszystkimi literami skonwertowanymi na duże litery (uppercase).

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringOper.

Składnia:
String UCase(String string)
Wołanie:
s = UCase(string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy
Notatka:
Na duże litery są skonwertowane wyłącznie małe litery. Wszystkie duże litery i znaki nieliterowe pozostają bez zmian.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = UCase("Hello World")  'Zwraca "HELLO WORLD"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice