Promotic

StrComp - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość wskazującą wynik porównania łańcuchowego.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringCmp.
Składnia:
Integer StrComp(String string1, String string2, [Integer compare])
Parametry:
string1(String) Łańcuch tekstowy
string2(String) Łańcuch tekstowy
compare[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa, określająca rodzaj zastosowanego porównywania łańcuchów
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest wykonane porównanie binarne.
vbBinaryCompare - wykona porównanie binarne
vbTextCompare - wykona porównanie tekstowe
Wartość zwrotna:
-1 - string1 jest mniejsze niż string2
0 - string1 jest równe string2
1 - string1 jest większe niż string2
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sStr1, sStr2, nComp
sStr1 = "ABCD"
sStr2 = "abcd"
nComp = StrComp(sStr1, sStr2, 1)   ' Zwraca 0
nComp = StrComp(sStr1, sStr2, 0)   ' Zwraca -1
nComp = StrComp(sStr2, sStr1)   ' Zwraca 1
© MICROSYS, spol. s r.o.