Promotic

Sqr - funkcja języka VBScript

Opis:
Pierwiastek kwadratowy danej liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Sqrt.
Składnia:
Double Sqr(Double number)
Parametry:
number(Double) Liczba większe niż 0
Notatka:
Dla bardziej ogólnego pierwiastkowania patrz operator Poteęgowanie (^).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nSqr
nSqr = Sqr(4)   ' Zwraca 2
nSqr = Sqr(23)   ' Zwraca 4.79583152331272
nSqr = Sqr(0)   ' Zwraca 0
nSqr = Sqr(-4)   ' powoduje błąd runtime
© MICROSYS, spol. s r. o.