Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Day - funkcja języka VBScript

Opis:
Dzień w miesiącu (liczba całkowita 1-31).
Składnia:
Integer Day(Date date)
Wołanie:
n = Day(date)
Parametry:
date(Date) Data oraz czas
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice