Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FormatDateTime - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie sformatowane jako data lub czas.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.FormatDate.

Składnia:
String FormatDateTime(Date date, [Integer format])
Wołanie:
s = FormatDateTime(date[, format])
Parametry:
date(Date) Data, która zostanie naformatowana
format[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca format daty/czasu. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy będzie zastosowany 0.
0 - (vbGeneralDate) Wyświetli datę oraz/lub czas. Dla wartości rzeczywistych wyświetli datę i czas. Jeżeli brakuje części dziesiętnej, wtedy zostanie wyświetlona tylko data. Jeżeli brakuje części całoliczowej, wtedy zostanie wyświetlony tylko czas. Data oraz czas są wyświetlane według ustawienia komputera.
1 - (vbLongDate) Do wyświetlenia daty zostanie wykorzystany długi format daty, który jest określony w ustawieniach komputera
2 - (vbShortDate) Dp wyświetlenia daty zostanie wykorzystany krótki format daty, który jest określony w ustawieniach komputera
3 - (vbLongTime) Do wyświetlenia czasu zostanie wykprzystany długi format czasu, który jest określony w ustawieniach komputera
4 - (vbShortTime) Do wyświetlenia czasu zostanie wykorzystany krótki format czasu, który jest określony w ustawieniach komputera
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sCurrentDate
sCurrentDate = FormatDateTime(Date, 1)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice