Promotic

FormatDateTime - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie sformatowane jako data lub czas.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmFormat (patrz Przykłady dla typu DateTime).
Składnia:
String FormatDateTime(Date date, [Integer format])
Parametry:
date(Date) Data, która zostanie naformatowana
format[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca format daty/czasu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy będzie zastosowany 0.
0 - (vbGeneralDate) Wyświetli datę oraz/lub czas. Dla wartości rzeczywistych wyświetli datę i czas. Jeżeli brakuje części dziesiętnej, wtedy zostanie wyświetlona tylko data. Jeżeli brakuje części całoliczowej, wtedy zostanie wyświetlony tylko czas. Data oraz czas są wyświetlane według ustawienia komputera.
1 - (vbLongDate) Do wyświetlenia daty zostanie wykorzystany długi format daty, który jest określony w ustawieniach komputera
2 - (vbShortDate) Do wyświetlenia daty zostanie wykorzystany krótki format daty, który jest określony w ustawieniach komputera
3 - (vbLongTime) Do wyświetlenia czasu zostanie wykprzystany długi format czasu, który jest określony w ustawieniach komputera
4 - (vbShortTime) Do wyświetlenia czasu zostanie wykorzystany krótki format czasu, który jest określony w ustawieniach komputera
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sCurrentDate
sCurrentDate = FormatDateTime(Date, 1)
© MICROSYS, spol. s r.o.