Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CBool - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Boolean.
Składnia:
Boolean CBool(Variant expression)
Wołanie:
b = CBool(expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Notatka:
Jeżeli wyrażenie jest zero, wtedy jest zwracana false, w innym przypadku jest zwracana true. Jeżeli wyrażenie nie może być interpretowane jako wartość liczbowa, wtedy dojdzie do błędu biegu oprogramowania.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim A, B, Check
A = 5
B = 5
Check = CBool(A = B)  'Check zawiera true

A = 0
Check = CBool(A)  'Check zawiera false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice