Update cookies preferences
Promotic

CBool - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Boolean.
Składnia:
Boolean CBool(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Notatka:
Jeżeli wyrażenie jest zero, wtedy zwraca wartość false, w innym przypadku zwraca wartość true. Jeżeli wyrażenie nie może być interpretowane jako wartość liczbowa, wtedy dojdzie do błędu biegu oprogramowania.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim A, B, Check
A = 5
B = 5
Check = CBool(A = B)   ' Check zawiera true

A = 0
Check = CBool(A)   ' Check zawiera false
© MICROSYS, spol. s r.o.