Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CBool - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do typu Boolean.
Syntaxe:
CBool(expression As Variant) As Boolean
Volání:
b = CBool(expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:
Pokud expression je nula, pak vrací false, v jiném případě vrací true. Pokud nemůže být výraz interpretován jako číselná hodnota, pak vzniká chyba běhu programu.
Příklad:
Dim A, B, Check
A = 5: B = 5
Check = CBool(A=B) 'Check obsahuje true
A = 0
Check = CBool(A) 'Check obsahuje false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice