Update cookies preferences
Promotic

CBool - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Boolean.
Syntaxe:
Boolean CBool(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:
Pokud výraz je nula, pak vrací hodnotu false, v jiném případě vrací hodnotu true. Pokud nemůže být výraz interpretován jako číselná hodnota, pak vznikne chyba běhu programu.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim A, B, Check
A = 5
B = 5
Check = CBool(A = B)   ' Check obsahuje true

A = 0
Check = CBool(A)   ' Check obsahuje false
© MICROSYS, spol. s r.o.