Promotic

RGB - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celé číslo, které představuje hodnotu RGB barvy.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.ColorRgb.
Syntaxe:
Long RGB(Integer red, Integer green, Integer blue)
Parametry:
red(Integer) Číslo v rozsahu 0-255. Červená složka barvy.
green(Integer) Číslo v rozsahu 0-255. Zelená složka barvy.
blue(Integer) Číslo v rozsahu 0-255. Modrá složka barvy.
Poznámka:
Tato metoda se v systému PROMOTIC běžně nepoužívá, protože systém PROMOTIC má barvu jako RGB String v podobě "#RRGGBB".
Některé vlastnosti a metody (funkce) akceptují specifikaci barvy hodnotou vracenou touto funkcí. RGB hodnota barvy určuje relativní intenzitu červené, zelené a modré barvy.
Dolní bajt této hodnoty reprezentuje hodnotu červené, prostřední bajt hodnotu zelené a poslední bajt hodnotu modré barvy.
Pokud kterékoliv číslo argumentů překročí hodnotu 255, pak argument bude brát hodnotu 255.
Příklad:
Příklad má stejnou funkčnost jako funkce RGB:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nRGB
nRGB = CLng(blue + (green * 256) + (red * 65536))
© MICROSYS, spol. s r. o.