Update cookies preferences
Promotic

Cos - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací cosinus úhlu.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Cos.
Syntaxe:
Double Cos(Double number)
Parametry:
number(Double) Úhel, vyjádřený v radiánech. Stupně lze převést na radiány vynásobením zadané hodnoty číslem 0.017453293 (=2*Pi/360).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nAngle, nSecant
nAngle = 1.3   ' Definice úhlu v radiánech
nSecant = 1 / Cos(nAngle)   ' Výpočet sečny
© MICROSYS, spol. s r.o.