Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Cos - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací cosinus úhlu.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.Cos.

Syntaxe:
Cos(number As Double) As Double
Volání:
n = Cos(number)
Parametry:
number(Double) Úhel, vyjádřený v radiánech. Stupně lze převést na radiány vynásobením zadané hodnoty číslem 0.017453293 (=2*Pi/360).
Příklad:
Dim nAngle, nSecant
nAngle = 1.3 'definice úhlu v radiánech
nSecant = 1/Cos(nAngle) 'vypočítání sečny
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice