Update cookies preferences
Promotic

FormatNumber - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz naformátovaný jako číslo.
V systému PROMOTIC je lepší použít objekt PmFormat, viz například Příklady pro typ Float.
Syntaxe:
String FormatNumber(Variant Value, [Variant DigitsAfterDecimal], [Variant LeadingDigit], [Long ParensForNegative], [Long GroupDigits])
Parametry:
Value(Variant) Formátovaná hodnota
DigitsAfterDecimal[nepovinné] (Variant) Číselná hodnota určuje počet zobrazených desetinných míst.
Výchozí hodnota je -1 (znamená použití regionálního nastavení počítače).
LeadingDigit[nepovinné] (Variant) Konstanta určuje, zda zobrazit úvodní 0 v desetinných hodnotách
-1=vbTrue - Zobrazit
0=vbFalse - Skrýt
-2=vbUseDefault - použít výchozí nastavení počítače
ParensForNegative[nepovinné] (Long) Konstanta určuje, zda uzavřít záporné hodnoty v kulatých závorkách
-1=vbTrue - uzavřít do závorek
0=vbFalse - neuzavřít do závorek
-2=vbUseDefault - použít výchozí nastavení počítače
GroupDigits[nepovinné] (Long) Konstanta určuje, zda seskupovat skupiny čísel pomocí oddělovače skupin (řády tisíců)
-1=vbTrue - seskupovat
0=vbFalse - neseskupovat
-2=vbUseDefault - použít výchozí nastavení počítače
Poznámka:
Pokud je vynechán jeden nebo více volitelných argumentů, pak se pro chybějící argumenty použijí hodnoty z regionálního nastavení počítače.
Všechny informace o nastavení se berou z karty Číslo v regionálním nastavení počítače.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nAngle, nSecant, sNumber
nAngle = 1.3
nSecant = 1 / Cos(nAngle)
sNumber = FormatNumber(nSecant, 4)   ' Formátuje nSecant na 4 desetinná čísla
© MICROSYS, spol. s r.o.