Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Month - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celé číslo (rozsah od 1 do 12) reprezentující měsíc v roce.
Syntaxe:
Month(date As Date) As Integer
Volání:
n = Month(date)
Parametry:
date(Date) jakýkoliv výraz, který může reprezentovat datum.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice