Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Month - funkce jazyka VBScript

Popis:
Měsíc (celé číslo 1-12).
Syntaxe:
Integer Month(Date date)
Volání:
n = Month(date)
Parametry:
date(Date) Datum a čas
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice