Promotic

CInt - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Integer.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Round (nebo Pm.Trunc, Pm.ToNumber).
Syntaxe:
Integer CInt(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:
Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CInt nebo CLng bude výpočet probíhat v typu Integer nebo Long v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v měně nebo ve dvojnásobné přesnosti.
Použitím funkce CInt se dosáhne konverze, nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do hodnoty typu Integer. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou správně rozpoznány podle místního nastavení systému Windows.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = CInt(2345.5678)   ' Vrací 2346
n = CInt(2600)   ' Vrací 2600
© MICROSYS, spol. s r.o.