Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CInt - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do typu Integer.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.Round, Pm.Trunc nebo Pm.ToNumber.

Syntaxe:
CInt(expression As Variant) As Integer
Volání:
n = CInt(expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:

Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CInt nebo CLng bude výpočet probíhat v typu Integer nebo Long v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v měně nebo ve dvojnásobné přesnosti.

Použitím funkce CInt se dosáhne konverze, nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do typu Integer. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou správně rozpoznány podle místního nastavení systému Windows.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nDouble, nInt
nDouble = 2345.5678
nInt = CInt(nDouble)  'nInt obsahuje 2346
nInt = CInt(2600)  'nInt obsahuje 2600
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice