Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Filter - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací pole (indexováno od 0) obsahující podmnožinu pole řetězců podle určeného filtrovaného kritéria.
Syntaxe:
Filter(InputStrings As String, Value As String, [Include As Boolean], [Compare As Integer]) As Array
Volání:
a = Filter(InputStrings, Value[, Include[, Compare]])
Parametry:
InputStrings(String) 1-rozměrné pole prohledávaných řetězců
Value(String) Hledaný řetězec
Include[nepovinné] (Boolean) Logická hodnota určující, zda budou vráceny podřetězce, které obsahují nebo neobsahují hodnotu
true (přednastaveno) - funkce vrací podmnožinu pole, které obsahuje hodnotu jako podřetězec
false - funkce vrací podmnožinu pole, která neobsahuje hodnotu jako podřetězec
Compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh použitého porovnání řetězců. Pokud není nastaveno, pak se provádí binární porovnání.
vbBinaryCompare - provede binární porovnávání
vbTextCompare (přednastaveno) - provede textové porovnávání
Poznámka:
Pokud ve vstupních řetězcích nebyly nalezeny žádné hodnoty, pak funkce vrací prázdné pole. Chyba vzniká, pokud vstupní řetězce jsou Null nebo nejsou 1-rozměrným polem.

Pole vrácené funkcí obsahuje pouze tolik elementů, aby obsahovalo počet vrácených položek.

Příklad:
Dim nIndex
Dim nArray(3)
nArray(0) = "Sunday"
nArray(1) = "Monday"
nArray(2) = "Tuesday"
nIndex = Filter(MyArray, "Mon") 'MyIndex(0) contains "Monday"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice