Update cookies preferences
Promotic

Filter - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací pole (indexováno od 0) obsahující podmnožinu pole řetězců podle určeného filtrovaného kritéria.
Syntaxe:
Array Filter(String InputStrings, String Value, [Boolean Include], [Integer Compare])
Parametry:
InputStrings(String) 1-rozměrné pole prohledávaných řetězců
Value(String) Hledaný řetězec
Include[nepovinné] (Boolean) Logická hodnota určující, zda budou vráceny podřetězce, které obsahují nebo neobsahují hodnotu
true (přednastaveno) - funkce vrací podmnožinu pole, které obsahuje hodnotu jako podřetězec
false - funkce vrací podmnožinu pole, která neobsahuje hodnotu jako podřetězec
Compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh použitého porovnání řetězců.
Pokud není nastaveno, pak se provádí binární porovnání.
vbTextCompare (přednastaveno) - provede textové porovnání
vbBinaryCompare - provede binární porovnání
Poznámka:
Pokud ve vstupních řetězcích nebyly nalezeny žádné hodnoty, pak funkce vrací prázdné pole.
Pokud vstupní řetězce jsou Null nebo nejsou 1-rozměrné pole, pak vznikne chyba.
Pole vrácené funkcí obsahuje pouze tolik elementů, aby obsahovalo počet vrácených položek.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nIndex, aFilter( 2)
aFilter(0) = "Sunday"
aFilter(1) = "Monday"
aFilter(2) = "Tuesday"
nIndex = Filter(aFilter, "Mon")   ' nIndex(0) = "Monday"
© MICROSYS, spol. s r.o.