Update cookies preferences
Promotic

Replace - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec, ve kterém byl určený podřetězec nahrazen jiným řetězcem s určeným počtem záměn.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringReplace.
Syntaxe:
String Replace(String expression, String find, String replacewith, [Integer start], [Integer count], [Integer compare])
Parametry:
expression(String) Textový řetězec obsahující řetězec, který bude nahrazen
find(String) Hledaný řetězec
replacewith(String) Podřetězec, kterým bude nahrazen
start[nepovinné] (Integer) Pozice uvnitř výrazu, od které začne hledání podřetězce.
Pokud není nastaveno, pak se předpokládá 1.
count[nepovinné] (Integer) Určuje počet záměn.
Pokud není nastaveno, pak hodnota je -1 (znamená libovolný počet záměn).
compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh porovnání.
Pokud není nastaveno, pak se provádí binární porovnání.
vbBinaryCompare - provede binární porovnání
vbTextCompare - provede textové porovnání
Vrácená hodnota:
Textový řetězec s provedenými záměnami od pozice "start" do konce řetězce "expression". Není to kopie původního řetězce od pozice "start" do konce. Speciální případy:
prázdný řetězec ("") - pokud "expression" je prázdný řetězec nebo pokud "start" > Len("expression").
kopie "expression" - pokud "find" je prázdný řetězec nebo pokud "count" je 0.
kopie výrazu se všemi odstraněnými podřetězci "find" - pokud "replacewith" je prázdný řetězec.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sString
' Binární porovnání od začátku řetězce. Vrací hodnotu "XXYXXPXXY"
sString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y")
' Textové porovnání od 3. pozice. Vrací hodnotu "YXXYXXY"
sString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y", 3, -1, 1)
© MICROSYS, spol. s r.o.