Promotic

Mid - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací určený počet znaků (podřetězec) z řetězce.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringSub.
Syntaxe:
String Mid(String string, Integer start, [Integer length])
Parametry:
string(String) Textový řetězec, ze kterého se znaky vrací. Pokud obsahuje Null, pak se vrací Null.
start(Integer) Pozice znaku v řetězci, na které začíná podřetězec. Pokud je větší než počet znaků v řetězci, pak funkce vrací prázdný řetězec (""). První znak má pozici 1.
length[nepovinné] (Integer) Počet znaků, které mají být vráceny. Pokud je vynechán, nebo pokud je v podřetězci méně znaků než délka (včetně znaku na pozici start), pak jsou vráceny všechny znaky od pozice start do konce řetězce.
Poznámka:
K určení počtu znaků v řetězci se užívá funkce Len.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim s
s = Mid("VB Script is fun!", 4, 6)   ' s obsahuje "Script"
© MICROSYS, spol. s r.o.