Update cookies preferences
Promotic

FormatPercent - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz naformátovaný jako procento (vynásobený 100) se symbolem "%".
V systému PROMOTIC je lepší použít objekt PmFormat, viz například Příklady pro typ Float.
Syntaxe:
String FormatPercent(Variant Value, [Variant DigitsAfterDecimal], [Variant LeadingDigit], [Long ParensForNegative], [Long GroupDigits])
Parametry:
Value(Variant) Formátovaná hodnota
DigitsAfterDecimal[nepovinné] (Variant) Číselná hodnota určující počet zobrazených desetinných míst.
Výchozí hodnota je -1 (= použít regionálního nastavení počítače).
LeadingDigit[nepovinné] (Variant) Konstanta určuje, zda zobrazit úvodní 0 v desetinných hodnotách
-1=vbTrue - zobrazit
0=vbFalse - nezobrazit
-2=vbUseDefault - použít výchozí nastavení počítače
ParensForNegative[nepovinné] (Long) Konstanta určuje, zda uzavřít záporné hodnoty v kulatých závorkách
-1=vbTrue - uzavřít do závorek
0=vbFalse - neuzavřít do závorek
-2=vbUseDefault - použít výchozí nastavení počítače
GroupDigits[nepovinné] (Long) Konstanta určuje, zda seskupovat skupiny čísel pomocí oddělovače skupin (řády tisíců)
-1=vbTrue - seskupovat
0=vbFalse - neseskupovat
-2=vbUseDefault - použít výchozí nastavení počítače
Poznámka:
Pokud je vynechán jeden nebo více volitelných argumentů, pak se pro chybějící argumenty použijí hodnoty z regionálního nastavení počítače.
Všechny informace o nastavení se berou z karty Číslo v regionálním nastavení počítače.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sPercent
sPercent = FormatPercent(2 / 32)   ' sPercent obsahuje "6.25%"
© MICROSYS, spol. s r.o.