Promotic

CLng - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Long.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Round (nebo Pm.Trunc, Pm.ToNumber).
Syntaxe:
Long CLng(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Poznámka:
Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CInt nebo CLng bude výpočet probíhat v typu Integer nebo Long v případech, kdy by výpočet jinak probíhal v měně nebo ve dvojnásobné přesnosti.
Použitím funkce CLng se dosáhne konverze, nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do hodnoty typu Long. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou správně rozpoznány podle místního nastavení systému Windows.
Poznámka: Funkce CLng je odlišná od funkcí Int a Fix, které zaokrouhlují přesněji. Pokud je desetinná část 0.5, pak CLng vždy zaokrouhluje na nejbližší sudé číslo. Například 0.5 je zaokrouhleno na 0 a 1.5 na 2.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = CLng(25427.45)   ' Vrací 25427
n = CLng(25427.55)   ' Vrací 25428
© MICROSYS, spol. s r. o.