Update cookies preferences
Promotic

Space - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec sestávající se z určeného počtu mezer.
Syntaxe:
String Space(Integer number)
Parametry:
number(Integer) určuje počet mezer ve vráceném řetězci
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sString
sString = Space(10)   ' Vrací řetězec 10 mezer
sString = "Hello" & Space(10) & "World"   ' Vloží 10 mezer mezi dva řetězce
© MICROSYS, spol. s r.o.