Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Space - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec sestávající se z určeného počtu mezer.
Syntaxe:
Space(number As Integer) As String
Volání:
s = Space(number)
Parametry:
number(Integer) určuje počet mezer ve vráceném řetězci
Příklad:
Dim sString
sString = Space(10) 'Vrací řetězec 10 mezer
sString = "Hello" & Space(10) & "World" 'Vloží 10 mezer mezi dva řetězce
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice