Update cookies preferences
Promotic

Exp - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací umocněný základ přirozeného logaritmu (e).
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Exp.
Syntaxe:
Double Exp(Double number)
Parametry:
number(Double) Jakýkoli platný číselný výraz.
Poznámka:
Pokud hodnota čísla překročí 709.782712893, pak vznikne chyba. Konstanta e je Eulerovo číslo rovno přibližně 2.718282.
Funkce je inverzní funkcí k Log a je někdy nazývána antilogaritmus.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nAngle, nHSin
nAngle = 1.3
nHSin = (Exp(nAngle) - Exp(-1 * nAngle)) / 2
© MICROSYS, spol. s r.o.