Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Hour - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celé číslo (rozsah od 0 do 23) reprezentující hodinu dne.
Syntaxe:
Hour(time As Date) As Integer
Volání:
n = Hour(time)
Parametry:
time(Date) jakýkoliv výraz reprezentující čas.
Příklad:
Dim tTime, nHour
tTime = Now
nHour = Hour(tTime) 'nHour obsahuje hodinu aktuálního času
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice