Promotic

DateSerial - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací datum když je zadán rok, měsíc a den.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.CreateDate.
Syntaxe:
Date DateSerial(Integer year, Long month, Long day)
Parametry:
year(Integer) rok. Číslo v rozsahu 100-9999.
month(Long) měsíc. Číslo v rozsahu 1-12.
day(Long) den. Číslo v rozsahu 1-31.
Poznámka:
Hodnoty v rozsahu 0-99 parametru rok jsou interpretovány jako roky 1930-2029. Pro všechny ostatní roky je nutno používat čtyřciferný rok (např. 1800).

Pokud překročí jakýkoli parametr přijatelný rozsah, pak je nejbližší větší jednotka zvětšena. Například 35 dnů je vyhodnoceno jako 1 měsíc a určitý počet dnů podle umístění v roce.
Pokud však některý parametr je mimo rozsah -32768 až +32767, nebo pokud datum určené třemi parametry (přímo nebo výrazem) přesahuje rozsah přípustný pro datum, pak vznikne chyba.
Příklad:
Příklad používá číselných výrazů místo absolutních čísel datumu. Funkce vrací datum den před prvním dnem (1-1), dva měsíce před srpnem (8-2), deset let před 2025 (2025-10), jinými slovy 31.5.2015.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim d
d = DateSerial(2025-10, 8-2, 1-1)
© MICROSYS, spol. s r.o.