Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WeekdayName - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec reprezentující určený den v týdnu.
Syntaxe:
WeekdayName(nWeekday As Integer, [bAbbreviate As Boolean], [nFirstDayOfWeek As Integer]) As String
Volání:
s = WeekdayName(nWeekday[, bAbbreviate[, nFirstDayOfWeek]])
Parametry:
nWeekday(Integer) Číselné určení dne v týdnu (indexováno od 1). Číselná hodnota pro každý den závisí na argumentu nFirstDayOfWeek.
bAbbreviate[nepovinné] (Boolean) Logická hodnota určující, zda název dne v týdnu bude ve zkráceném tvaru. Je-li vynechána, implicitní hodnota je false, znamenající nezkrácený tvar.
nFirstDayOfWeek[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující první den v týdnu (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času). Je-li vynechána, předpokládá se vbSunday (Neděle).
Příklad:
Dim sDate
sDate = WeekdayName(2, false, vbMonday) 'sDate obsahuje "Úterý"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice