Promotic

WeekdayName - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací název dne v týdnu.
Syntaxe:
String WeekdayName(Integer nWeekday, [Boolean bAbbreviate], [Integer nFirstDayOfWeek])
Parametry:
nWeekday(Integer) Číselné určení dne v týdnu (indexováno od 1). Číselná hodnota pro každý den závisí na argumentu nFirstDayOfWeek.
bAbbreviate[nepovinné](Boolean) Logická hodnota určuje, zda název dne v týdnu bude ve zkráceném tvaru. Pokud není nastaveno, pak přednastavená hodnota je false (znamená nezkrácený tvar).
nFirstDayOfWeek[nepovinné](Integer) Číselná hodnota určující první den v týdnu (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času). Pokud není nastaveno, pak se předpokládá vbSunday (Neděle).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sDate
sDate = WeekdayName(2, false, vbMonday)   ' sDate obsahuje "Úterý"
© MICROSYS, spol. s r. o.