Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Asc - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca kod znaku ANSI odpowiadający pierwszej literze w łańcuchu.
Składnia:
Asc(string As String) As Integer
Wołanie:
n = Asc(string)
Parametry:
string(String) Dowolne ważne wyrażenie łańcuchowe. Jeżeli nie zawiera żadnych znaków, wtedy dochodzi do błędu biegu oprogramowania.
Przykład:
Dim n
n = Asc("A") ' Zwraca 65
n = Asc("a") ' Zwraca 97
n = Asc("Apple") ' Zwraca 65
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice