Promotic

Asc - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca kod znaku ANSI odpowiadający pierwszej literze w łańcuchu.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringCodeAt.
Składnia:
Integer Asc(String string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy. Jeżeli łańcuch nie zawiera żadnych znaków, wtedy dojdzie do błędu biegu oprogramowania.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = Asc("A")   ' Zwraca 65
n = Asc("a")   ' Zwraca 97
n = Asc("Apple")   ' Zwraca 65
© MICROSYS, spol. s r.o.