Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LTrim - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca kopię łańcucha bez spacji początkowych (left trim).

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringOper("ltrim").

Składnia:
LTrim(string As String) As String
Wołanie:
s = LTrim(string)
Parametry:
string(String) Dowolne ważne wyrażenie łańcuchowe.
Notatka:
Przy pomocy tej metody zostaną usunięte wyłącznie znaki "spacja". Nie zostaną usunięte znaki "nowy wiersz", "tabelator", itd.
Przykład:
s = LTrim(" Promotic ") ' Zwraca "Promotic "
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice