Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LTrim - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca kopię łańcucha bez spacji początkowych (left trim).

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringOper.

Składnia:
String LTrim(String string)
Wołanie:
s = LTrim(string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy
Notatka:
Przy pomocy tej metody zostaną usunięte wyłącznie znaki "spacja". Nie zostaną usunięte znaki "nowy wiersz", "tabulator", itd.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = LTrim(" Promotic ")  'Zwraca "Promotic "
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice