Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeSerial - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość typu Date zawierający czas określony przy pomocy godziny, minuty i sekundy.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.CreateDate.

Składnia:
Date TimeSerial(Integer hour, Integer minute, Integer second)
Wołanie:
t = TimeSerial(hour, minute, second)
Parametry:
hour(Integer) liczba w przedziale od 0 do 23
minute(Integer) liczba - przedstawia minutę
second(Integer) liczba - przedstawia sekundę
Notatka:

Do określenia czasu (np. 11:59:59) poszczególne argumenty funkcji miały by być w odpowiednim zakresie. Czyli 0-23 dla godzin i 0-59 dla minut i sekund. Możne jednak zastosować dowolne względne wartości która przedstawia określoną ilość godzin, minut lub sekund przed lub po określonym czasie.

 
Jeżeli dowolny z argumentów przekroczy odpowiedni zakres, wtedy jest zwiększona najbliższa większa jednostka. Na przykład 75 minut jest przeliczona jako 1 godzina oraz 15 minut. Jeżeli jednak dowolny argument przekracza zakres -32768 - 32767, lub jeżeli czas określony przez trzy argumenty przekracza (bezpośrednio lub w wyrażeniu) zakres dopuszczalny dla czasu, wtedy dojdzie do błędu.

Wprowadzenie wartości daty i czasu włącznie z milisekundami umożliwia metoda Pm.CreateDate.

Przykład:
Przykład stosuje wyrażenia liczbowe zamiast bezwzględnych wartości czasu. Funkcja zwraca czas 15 minut przed (-15), szaść godzin przed południem (12-6), czyli 5:45:00.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim tTime
tTime = TimeSerial(12 - 6, -15, 0)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice