Update cookies preferences
Promotic

TimeSerial - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość typu Date zawierający czas określony przy pomocy godziny, minuty i sekundy.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateDate.
Składnia:
Date TimeSerial(Integer hour, Integer minute, Integer second)
Parametry:
hour(Integer) liczba w zakresie od 0 do 23
minute(Integer) liczba - przedstawia minutę
second(Integer) liczba - przedstawia sekundę
Notatka:
Do określenia czasu (np. 11:59:59) poszczególne parametry funkcji miały by być w odpowiednim zakresie. To znaczy 0-23 dla godzin i 0-59 dla minut i sekund. Możne jednak zastosować dowolne względne wartości która przedstawia określoną ilość godzin, minut lub sekund przed lub po określonym czasie.

Jeżeli dowolny z parametrów przekroczy odpowiedni zakres, wtedy jest zwiększona najbliższa większa jednostka. Na przykład 75 minut jest przeliczona jako 1 godzina oraz 15 minut. Jeżeli jednak dowolny parametr przekracza zakres -32768 - 32767, lub jeżeli czas określony przez trzy parametry przekracza (albo bezpośrednio lub w wyrażeniu) zakres dopuszczalny dla czasu, wtedy dojdzie do błędu.
Wprowadzenie wartości daty i czasu włącznie z milisekundami umożliwia metoda Pm.CreateDate.
Przykład:
Przykład stosuje wyrażenia liczbowe zamiast bezwzględnych wartości czasu. Funkcja zwraca czas 15 minut przed (-15), szaść godzin przed południem (12-6), tzn. 5:45:00.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim tTime
tTime = TimeSerial(12 - 6, -15, 0)
© MICROSYS, spol. s r.o.