Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy AMiT (Czechy)

Następujący tekst opisuje możliwości komunikacji systemu PROMOTIC ze sterownikami PLC i IO modułami od firmy AMiT (Czechy, https://amitomation.cz).
 

Komunikacja przy pomocy ActiveX obiektu AtouchX

Niniejszy dokument uzupełnia informacje handlowo-techniczne do driverów komunikacyjnych AtouchX od firmy AMiT. Kompletne informacje do drivera AtouchX udzieli firma AMiT.
 
Komunikację ze sprzętem AMiT (Amiris, Adis, itd.) można wykonać na sposoby:
- łącze szeregowe RS232 lub RS485
- modem telefoniczny (do 255 uczestników, sprzęt Amit posiada równień możliwość wykręcania numerów telefonicznych)
- sieć LAN (Ethernet) - sprawdzono, że jest 5x szybsza niż przy wykorzystaniu RS485 z szybkością 38400 Bd.
 
Wszystkie 4 rodzaje połączenia wspiera jeden driver komunikacyjny AtouchX, którego autorem jest firma AMiT. AtouchX jest dostarczany jako obiekt ActiveX.

System PROMOTIC komunikuje się z driverem AtouchX przy pomocy obiektu PmaActiveX. Obiekt ten udostępnie wywoływanie metod AtouchX i wychwytuje jego zdarzenia.

 
- Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:
 
Warunki handlowe:

AtouchX jest do dyspozycji na https://amitomation.cz, skąd można go pobrać bezpłatnie.

Zastosowanie obiektu PmaActiveX wymaga zakup licencji "PmActiveX". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

Komunikacja z modułamni WW od firmy AMiT

Na przykład chodzi o moduły: DMM-DI24, DMM-DO18, DMM-AI12, DMM-AO8, DMM-RDO12, DMM-PDO6NI6, DMM-UI8(R)DO8, DMM-UI8(R)AO8U, DMM-FCx.

Z odległymi modułami W/W od firmy AMiT można w systemie PROMOTIC komunikować się bezpośrednio na dwa sposoby:

 
- Z modułami z serii DMM-xx można komunikować poprzez protokół Modbus RTU. Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmModbusMr - Driver do komunikacji protokołem Modbus Master.
- Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:
- Dla tego drivera jest zalecane następujące ustawienie konfiguratorów:
- PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Bazowe adresy danych:
- bazowa adres "Bo = Coil/output bits" = 0
- bazowa adres "Bi = Input bits" = 0
- bazowa adres "Ro = Holding/output registers" = 0
- bazowa adres "Ri = Input registers" = 0
- "Adres pozycji danych" w tym przypadku powinien być ustawiony następująco:
- Binarne wejścia (DI) standardowo leżą na adresach od 0 i znajdują się w obszarze "Bi = Input bits".
- Binarne wyjścia (DO) standardowo leżą na adresach od 0 i znajdują się w obszarze "Bo = Coil/output bits".
- Analogowe wejścia (AI) standardowo leżą na adresach od 0 i znajdują się w obszarze "Ri = Input registers".
- Liczniki wejść binarnych leżą na adresach od 0 i znajdują się w obszarze "Ro = Holding/output registers".
 
- Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z modułami z serii DMM-xx protokołem ARION firma AMiT posiada ActiveX objekt ArionX. Obiekt ten można zastosować w systemie PROMOTIC.

Zalecamy jednak zastosowanie komunikacji poprzez protokół Modbus, ponieważ ActiveX obiekt ArionX posiada stosunkowo złożony interfejs.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice