Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy AMiT (Czechy)

Następujący tekst opisuje możliwości komunikacji systemu PROMOTIC ze sterownikami PLC i IO modułami od firmy AMiT (Czechy, https://amitomation.cz).

Komunikacja przy pomocy ActiveX obiektu AtouchX

Niniejszy dokument uzupełnia informacje handlowo-techniczne do driverów komunikacyjnych AtouchX od firmy AMiT. Kompletne informacje do drivera AtouchX udzieli firma AMiT.

Komunikację ze sprzętem AMiT (Amiris, Adis, itd.) można wykonać na sposoby:
- łącze szeregowe RS232 lub RS485
- modem telefoniczny (aż do 255 uczestników, sprzęt AMiT posiada równień możliwość wykręcania numerów telefonicznych)
- sieć LAN (Ethernet) - sprawdzono, że jest 5x szybsza niż przy wykorzystaniu RS485 z szybkością 38400 Bd.


Wszystkie 4 typy połączenia wspiera jeden driver komunikacyjny AtouchX, którego autorem jest firma AMiT. AtouchX jest dostarczany jako ActiveX obiekt.
System PROMOTIC komunikuje się z driverem AtouchX przy pomocy obiektu PmaActiveX. Obiekt ten udostępnie wołanie metod AtouchX i wychwytuje jego zdarzenia.

- Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:


Warunki handlowe:
AtouchX jest do dyspozycji na https://amitomation.cz, skąd można go pobrać bezpłatnie.
Zastosowanie obiektu PmaActiveX wymaga zakup licencji "PmDllActiveX". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.

Komunikacja z modułamni WW od firmy AMiT

Na przykład chodzi o moduły: DMM-DI24, DMM-DO18, DMM-AI12, DMM-AO8, DMM-RDO12, DMM-PDO6NI6, DMM-UI8(R)DO8, DMM-UI8(R)AO8U, DMM-FCx.
Z odległymi modułami W/W od firmy AMiT można w aplikacji PROMOTIC komunikować się bezpośrednio na dwa sposoby:

- Moduły serii PLC DMM-xx potrafią komunikować się poprzez protokół Modbus RTU. Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- Dla tego drivera jest zalecane następujące ustawienie konfiguratorów:
- PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne > Bazowe adresy danych:
- Bazowa adres "Bo = Coil/output bits" = 0
- Bazowa adres "Bi = Input bits" = 0
- Bazowa adres "Ro = Holding/output registers" = 0
- Bazowa adres "Ri = Input registers" = 0
- "Adres pozycji danych" w tym przypadku powinien być ustawiony następująco:
- Binarne wejścia (DI) zazwyczaj leżą na adresach od 0 i znajdują się w obszarze "Bi = Input bits".
- Binarne wyjścia (DO) zazwyczaj leżą na adresach od 0 i znajdują się w obszarze "Bo = Coil/output bits".
- Analogowe wejścia (AI) zazwyczaj leżą na adresach od 0 i znajdują się w obszarze "Ri = Input registers".
- Liczniki wejść binarnych leżą na adresach od 0 i znajdują się w obszarze "Ro = Holding/output registers".


- Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z modułami serii PLC DMM-xx poprzez protokół ARION firma AMiT posiada ActiveX obiekt ArionX. Obiekt ten można zastosować w systemie PROMOTIC.
Zalecamy jednak zastosowanie komunikacji poprzez protokół Modbus, ponieważ ActiveX obiekt ArionX posiada stosunkowo złożony interfejs.
© MICROSYS, spol. s r.o.