Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy TECO (Czechy)

Standardowym rozwiązaniem jest komunikacja ze sterownikami PLC TECO (TECOMAT, TECOREG, ...) protokołem EPSNET monomaster (protokół wychodzi z definicji warstwy transportowej protokołu PROFIBUS) i wykorzystanie: dla drivera komunikacyjnego PmTeco. Omawiany driver potrafi komunikować się po łączu szeregowym komputera lub poprzez Ethernet.
 
Typoszereg Kanał komunikacyjny
TECOMAT TC400 2x serial
TECOMAT TC500 2x serial
TECOMAT TC600 3x serial
TECOMAT TC650 3x serial, 1x Ethernet
TECOMAT Foxtrot 2x serial, 1x Ethernet
TECOMAT TC700 do 10x serial, 2x Ethernet
TECOREG TR050 2x serial
TECOREG TR200 2x serial
TECOREG TR300 do 3x serial
 
Notatka:
 

Firma TECO (Czechy) dostarcza także OPC serwer przeznaczony do komunikacji z własnymi sterownikami. Aplikacja PROMOTIC może uzyskiwać dane ze sterownika PLC przy pomocy komponentu PmaOpcDaClient.

Zastosowanie obiektu PmaOpcDaClient wymaga zakup licencji "PmOPC". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice