Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy TECO (Czechy)

Standardowym rozwiązaniem jest komunikować ze sterownikami PLC TECO (TECOMAT, TECOREG, ...) poprzez protokół EPSNET monomaster (protokół wychodzi z definicji warstwy transportowej protokołu PROFIBUS) i wykorzystanie: dla drivera komunikacyjnego PmTeco. Driver ten potrafi komunikować się po łączu szeregowym komputera lub poprzez Ethernet.

Typoszereg Kanał komunikacyjny
TECOMAT TC400 2x serial
TECOMAT TC500 2x serial
TECOMAT TC600 3x serial
TECOMAT TC650 3x serial, 1x Ethernet
TECOMAT Foxtrot 2x serial, 1x Ethernet
TECOMAT TC700 aż do 10x serial, 2x Ethernet
TECOREG TR050 2x serial
TECOREG TR200 2x serial
TECOREG TR300 aż do 3x serial


Notatka:

Firma TECO (Czechy) dostarcza także OPC serwer przeznaczony do komunikacji z własnymi sterownikami. Aplikacja PROMOTIC może uzyskiwać dane ze sterownika PLC przy pomocy komponentu PmaOpcDaClient.
Zastosowanie OPC (driver komunikacyjny PmOpcUaClient lub obiekt PmaOpcDaClient) wymaga zakup licencji "PmOPC". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
© MICROSYS, spol. s r. o.