Promotic

Komunikacja z miernikami ABB SVM

Licznik kalorymetryczny ABB F4 od firmy SVM służy do pomiarów fakturacyjnych energii cieplnej lub chłodzącej. Zawiera dużą ilość odczytywanych wartości i danych historycznych. Ilość wiadomości jest zależna od obecności dodatkowych kart (karta pomiarów maksymum przypływów i mocy, karta taryfowa).
Odczyt wszystkich wiadomości (włącznie hiostorii, maksymów, itd.) jest trudniejszą czynnością, ponieważ musi być zachowana kolejność poszczególnych wiadomości. W trybie odczytu wszystkich wiadomości musi być ustawiona zmienna FcbAttr na 1 (patrz Obsługa znacznika FCB).

Jeżeli jest wymagany odczyt tylko niektórych danych z tego miernika, wtedy jest dogodne stosowanie obiektu PmaCommGroup. W nim (lub przy pomocy rozszerzenia danych ExtComm) można określić zmienne tylko dla wymaganych danych. Wartość konfiguratora "ItemId" może być na przykład: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", itd.
Przy pomocy obiektu PmaCommGroup można jednak odczytywać tylko stan bieżący (tylko wartości, które można odczytać również przy pomocy wiadomości "Odczyt wartości pomiaru (F4 miernik)"). Do odczytu historii jest konieczne stosowanie obiektu PmaCommMsg.

Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Odczyt wartości pomiaru (F4 miernik):
Jest to podstawowa wiadomość do odczytu danych. Jeżeli w tej wiadomości jest ustawiona zmienna FcbAttr na 0, wtedy jest wymagany odczyt wyłącznie tych danych i nie można potem wywoływać następujące wiadomości. Jeżeli jest ustawiona na 1 wtedy powinny być wywoływane także następne wiadomości.
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS Energy (energia akumulowana [GJ]), Volume (objętość akumulowana do obliczenia energii [m3]), VolumeWaterMeter (akumulowana objętość miernika przepływu [m3]), TemperForward (Temperatura wejścia [°C]), TemperReturn (Temperatura wyjścia [°C]), TemperDiff (Różnica temperatur [°C]), OnTime (ilość dni od włączenia), OperTime (ilość dni eksploatacji), Flow (bieżący przepływ [m3/h]), Power (bieżąca moc [kW]), Date (bieżąca data oraz czas), PulseCount1 (licznik impulsów, wejście 1), PulseCount2 (licznik impulsów, wejście 2).
- Odczyt historii wartości pomiaru (F4 miernik):
Wiadomość ta musi zostać wywołana 37 razy po sobie i kolejno zostanie odczytana historia 37 miesięcznych poborów.
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS Energy (energia akumulowana [GJ]), Volume (objętość akumulowana do obliczenia energii [m3]), VolumeWaterMeter (akumulowana objętość miernika przepływu [m3]), PulseCount1 (akumulowana ilość impulsów, wejście 1), PulseCount2 (akumulowana ilość impulsów, wejście 2), StorageNr (indeks historii, 3-39), Date (data oraz czas historii).
- Odczyt historii maksymalnych wart. pomiaru (F4 miernik):
Wiadomość można wywołać tylko jeżeli miernik jest wyposażony w kartę do pomiaru maksymum przepływów i mocy. Wiadomość ta musi być wywołana 128 razy po sobie i kolejno zostanie odczytana historia maksymów 6-godzinowych (ilość historii i zakres godzin prawdopodobnie można ustawić w karcie także inaczej).
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne: Nagłówek wiadomości M-BUS StorageNr (indeks historii, 1-128), Date (data oraz czas historii), PowerMax (maksymum mocy [kW]), PowerDate (data oraz czas maksymum mocy), FlowMax (maksymum przepływu [m3/h]), FlowDate (data oraz czas maksymum przepływu), TemperForwardMax (maksymum temperatury wejściowej [C]), TemperForwardDate (data oraz czas maksymum temperatury wejściowej).
© MICROSYS, spol. s r.o.