Promotic

Komunikacja z miernikami Sontex SUPERCAL

Miernik SUPERCAL 531 od firmy Sontex. Nie potrafi automatycznie rozpoznawać szybkość transmisji.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Z powodu oszczędzania baterii mierniki często przełączają się do stanu uśpienia i przed rozpoczęciem komunikacji jest konieczne je obudzić. Obudzenie można najczęściej wykonać przez ustawienie konfiguratora "Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji" na wartość 1 (lub więcej, najlepiej chyba na 2) oraz konfiguratora "Timeout odbioru odpowiedzi" na wartość od 500 do 1000 ms. Wtedy pierwsze wysłanie wiadomości spowoduje "obudzenie" miernika i kolejne powtórzenie wiadomości już przebiegnie poprawnie.

Miernik posiada dużą ilość różnych typów wiadomości, które odczytują dane z miernika. Dokładna zawartość tych wiadomości może różnić się według ustawienia miernika i dlatego driver nie posiada konfiguracje wstępne ustawionych wiadomości do odczytu danych. Wszystkie wiadomości z danymi można odczytać:
- albo przy pomocy obiektu PmaCommGroup. W wartości konfiguratora "ItemID" można zastosować obszar "Ib" i za tym wprowadzić indeks wiadomości. Na przykład "sa254.Ib0.Energy", "sa254.Ib1.Power", itd.
- lub przy pomocy obiektu PmaCommMsg z typem wiadomości "Miernik ogólny/Odczyt danych ustawionych ogólnie". Wiadomości te można odczytywać kolejno jedną za drugą (jeżeli zmienna FcbAttr jest ustawiona na 1).

Jak ustawić dane można stwierdzić albo w dokumentacji miernika (patrz plik M-BUS_frames_531.xls, w którym jest to opisane).

Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmaCommMsg:
- Wybór danych do odczytu (Index Telegram):
Wiadomość jest przeznaczona do ustawienia, która wiadomość z danymi ma zostać następnie odczytana. Wiadomość jest przeznaczona tylko dla obiekt PmaCommMsg, w obiekcie PmaCommGroup indeks wiadomości jest określany za identyfikatorem "Ib". Jeżeli wiadomość ta nie zostanie wykorzystywana, wtedy poszczególne wiadomości z danymi musiałyby zostać odczytywane po kolei jedna za drugą (z ustawioną zmienną FcbAttr na 1). Do odczytania na przykład wiadomości nr. 23. byłoby konieczne uprzednie odczytanie poprzedzających 22 wiadomości. Przy pomocy wiadomości "Wybór danych do odczytu można wybrać, która następna wiadomość z danymi zostanie odczytana. Do odczytania 23. wiadomości z danymi są konieczne następujące kroki:
- wytransmitować wiadomość "Wybór danych do odczytu" ze zmienną Index ustawioną na wartość 23 (jest wypróbowane że nie na wartość 23 ale na wartość 23+n, gdzie n=2).
- następnie wytransmitować wiadomość Miernik ogólny/Inicjalizacja Slave (miernika)
- i dopiero potem odczytać wymaganą wiadomość przy pomocy ogólnej wiadomości Miernik ogólny/Odczyt danych ustawionych ogólnie.
© MICROSYS, spol. s r. o.