Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja z miernikami Sontex SUPERCAL

Miernik SUPERCAL 531 firmy Sontex. Nie potrafi automatycznie rozpoznawać szybkość transmisji.
 
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmMBus - Driver do komunikacji poprzez protokół M-BUS.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:

 
Z powodu oszczędzania baterii mierniki często przełączają się do stanu uśpienia i przed rozpoczęciem komunikacji należy je obudzić. Obudzenie można najczęściej wykonać przez ustawienie konfiguratora "Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji" na wartość 1 (lub więcej, najlepiej chyba na 2) oraz "Limit czasu odbioru odpowiedzi" na wartość od 500 do 1000 ms. Wtedy pierwsze wysłanie wiadomości spowoduje "obudzenie" miernika i kolejne powtórzenie wiadomości już przebiegnie poprawnie.
 
Miernik posiada dużą ilość różnych typów wiadomości, które odczytują dane z miernika. Dokładna zawartość tych wiadomości może różnić się w zależności od ustawienia miernika i z tego powodu driver nie posiada konfiguracje wstępne ustawionych wiadomości do odczytu danych. Wszystkie wiadomości z danymi można odczytać:
- albo poprzez obiekt PmCommData. W wartości konfiguratora ItemID można zastosować obszar "Ib" i za tym wprowadzić indeks wiadomości. Na przykład "sa254.Ib0.Energy", "sa254.Ib1.Power", itd.
- lub poprzez obiekt PmCommMsg z typem wiadomości "Miernik ogólny/Odczyt danych ustawionych ogólnie". Wiadomości te można odczytywać kolejno jedną za drugą (jeżeli zmienna "FcbAttr" jest ustawiona na 1).

Jak ustawić dane można stwierdzić albo w dokumentacji miernika (istnieje plik M-BUS_frames_531.xsl w którym jest to opisane).

 
Z góry ustawione typy wiadomości dla obiektu PmCommMsg:
- Wybór danych do odczytu (Index Telegram):

Wiadomość jest przeznaczona do ustawienia, która wiadomość z danymi ma zostać następnie odczytana. Wiadomość jest przeznaczona tylko dla obiektu PmCommMsg, w obiekcie PmCommData indeks wiadomości jest określany za identyfikatorem "Ib". Jeżeli wiadomość ta nie zostanie wykorzystywana, wtedy poszczególne wiadomości z danymi musiałyby zostać odczytywane po kolei jedna za drugą (z ustawioną zmienną "FcbAttr" na 1). Do odczytania na przykład wiadomości nr. 23. byłoby konieczne uprzednie odczytanie poprzedzających 22 wiadomości. Przy pomocy wiadomości "Wybór danych do odczytu można jednak określić, która następna wiadomość z danymi zostanie odczytana. Do odczytania 23. wiadomości z danymi są konieczne następujące kroki:

- wytransmitować wiadomość "Wybór danych do odczytu" ze zmienną Index ustawioną na wartość 23 (jest wypróbowane że nie na wartość 23 ale na wartość 23+n, gdzie n=2).
- następnie wytransmitować wiadomość Miernik ogólny/Inicjalizacja Slave (miernika)
- i dopiero potem odczytać wymaganą wiadomość przy pomocy ogólnej wiadomości Miernik ogólny/Odczyt danych ustawionych ogólnie.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice