Update cookies preferences
Promotic

Komunikace s měřiči Sontex SUPERCAL

Měřič SUPERCAL 531 od firmy Sontex. Neumí automaticky rozeznávat přenosovou rychlost.

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Z důvodu šetření baterie jsou měřiče často nastaveny do "uspávájícího" režimu a je nutno vzbudit je při komunikaci. Nejjednodušeji se to provede nastavením konfigurátoru "Počet opakování při neúspěšném přenosu" na hodnotu 1 (nebo více, asi nejlépe 2) a konfigurátoru "Timeout příjmu odpovědi" na hodnotu od 500 do 1000 ms. Tak první zaslání zprávy způsobí "probuzení" měřiče a další opakování zprávy pak již proběhne v pořádku.

Měřič má velké množství různých typů zpráv, které čtou údaje z měřiče. Přesný obsah těchto zpráv se může lišit podle konfigurace měřiče a proto ovladač nemá předkonfigurace pro čtení těchto údajů. Hodnoty z těchto datových zpráv lze číst:
- buď objektem PmaCommGroup. V hodnotě konfigurátoru "ItemId" lze použít oblast "Ib" a za tím uvést index zprávy. Například "sa254.Ib0.Energy", "sa254.Ib1.Power", atd.
- nebo objektem PmaCommMsg s typem zprávy "Obecný měřič/Čtení obecně konfigurovaných dat". Tyto zprávy lze číst postupně jednu za druhou (pokud proměnná FcbAttr je nastavena na 1).

Jak nakonfigurovat údaje lze zjistit v dokumentaci měřiče (viz soubor M-BUS_frames_531.xls, kde je to popsáno).

Předkonfigurované typy zpráv pro objekt PmaCommMsg:
- Výběr dat pro čtení (Index Telegram):
Tato zpráva je určena k zadání, která datová zpráva se má číst následně. Je určena pouze pro objekt PmaCommMsg, v objektu PmaCommGroup se index zprávy určuje za identifikátorem "Ib". Pokud by se tato zpráva nevyužívala, pak by se jednotlivé datové zprávy musely číst jedna za druhou (s nastavenou proměnnou FcbAttr na 1). Pro přečtení například 23. zprávy by se nejprve muselo přečíst 22 zpráv předchozích. Pomocí zprávy "Výběr dat pro čtení však lze zvolit, která bude následující čtená datová zpráva. Pro čtení 23. datové zprávy je pak postup následující:
- přenést zprávu "Výběr dat pro čtení" s nastavenou proměnnou Index na hodnotu 23 (je odzkoušeno že ne hodnotu 23 ale hodnotu 23+n, kde n=2).
- a pak teprve přenést požadovanou datovou zprávu pomocí obecné zprávy Obecný měřič/Čtení obecně konfigurovaných dat.
© MICROSYS, spol. s r.o.