Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace s měřiči Sontex SUPERCAL

Měřič SUPERCAL 531 firmy Sontex. Neumí automaticky rozeznávat přenosovou rychlost.
 
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít: PmMBus - Ovladač pro komunikaci protokolem M-BUS.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít:

 
Z důvodu šetření baterie jsou měřiče často nastaveny do "uspávájícího" režimu a je potřeba je při komunikaci vzbudit. Nejjednodušeji se to provede nastavením konfigurátoru "Počet opakování při neúspěšném přenosu" na hodnotu 1 (nebo více, asi nejlépe 2) a "Timeout příjmu odpovědi" na hodnotu od 500 do 1000 ms. Tak první zaslání zprávy způsobí "probuzení" měřiče a další opakování zprávy pak již proběhne v pořádku.
 
Měřič má velké množství různých typů zpráv, které čtou údaje z měřiče. Přesný obsah těchto zpráv se může lišit podle konfigurace měřiče a proto ovladač nemá předkonfigurace pro čtení těchto údajů. Hodnoty z těchto datových zpráv lze číst:
- buď objektem PmCommData. V hodnotě konfigurátoru ItemID lze použít oblast "Ib" a za tím uvést index zprávy. Například "sa254.Ib0.Energy", "sa254.Ib1.Power", atd.
- nebo objektem PmCommMsg s typem zprávy "Obecný měřič/Čtení obecně konfigurovaných dat". Tyto zprávy lze číst postupně jednu za druhou (pokud je nastavena proměnna "FcbAttr" na 1).

Jak nakonfigurovat údaje lze zjistit buď z dokumentace k měřiči (existuje soubor M-BUS_frames_531.xsl kde je to popsáno).

 
Předkonfigurované typy zpráv pro objekt PmCommMsg:
- Výběr dat pro čtení (Index Telegram):

Tato zpráva je určena k zadání, která datová zpráva se má číst následně. Je určena pouze pro objekt PmCommMsg, v objektu PmCommData se index zprávy určuje za identifikátorem "Ib". Pokud by se tato zpráva nevyužívala, pak by se jednotlivé datové zprávy musely číst jedna za druhou (s nastavenou proměnnou "FcbAttr" na 1). Pro přečtení například 23. zprávy by se nejdřív muselo přečíst 22 zpráv předchozích. Pomocí zprávy "Výběr dat pro čtení však lze zvolit, která bude následující čtená datová zpráva. Pro čtení 23. datové zprávy je pak postup následující:

- přenést zprávu "Výběr dat pro čtení" s nastavenou proměnnou Index na hodnotu 23 (je odzkoušeno že ne hodnotu 23 ale hodnotu 23+n, kde n=2).
- a pak teprve přenést požadovanou datovou zprávu pomocí obecné zprávy Obecný měřič/Čtení obecně konfigurovaných dat.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice