Promotic

Komunikace s měřiči a regulátory od firmy Orbit Merret

Firma Orbit Merret, spol. s r.o. (http://www.merret.cz, Česko) se zabývá vývojem, výrobou, servisem a prodejem digitálních panelových měřících přístrojů a převodníků, snímačů.

Zařízení od firmy Orbit Merret podporují komunikaci protokolem Modbus nebo jednoduchým protokolem ASCII. Jedná se například o zařízení:
- PLC OMC 8000
- Multifunkční vstup OM 402/502/602 se 4/5/6-místným zobrazením
- 4-místný univerzální PID regulátor OM 402PID


Komunikace protokolem Modbus

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:
- Zmíněná zařízení podporují protokol Modbus RTU se standardními komunikačními parametry:
- Parita: NO (žádná)
- PLC OMC 8000 podporuje i protokol Modbus TCP/IP.
- Celá sdílená paměť je rozdělena na Holding registry 4xxxx s adresací typu:
Registr 40001 odpovídá adrese 0000 v příkazu i ve sdílené paměti.
Registr 40002 odpovídá adrese 0001 v příkazu a adrese %MW3.2 ve sdílené paměti.
Registr 40003 odpovídá adrese 0002 v příkazu a adrese %MW3.4 ve sdílené paměti. atd.
- Data lze vyčítat/zapisovat pomocí následujících funkcí MODBUS:
- Funkce pro čtení:
03-Read Holding Registers (Read Output Registers)
- Funkce pro zápis:
06-Preset Single Register (Write 1 Register)
16-Preset Multiple Registers (Write n Registers)


Komunikace protokolem ASCII

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:
© MICROSYS, spol. s r.o.