Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace s měřiči CALMEX VKP kalorimetrické měřidlo

CALMEX VKP je kalorimetrické měřidlo firmy: Sensus Metering Systems, a.s, Stará Turá, Slovensko.

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Měřič má jen jeden typ zprávy. Údaje v této zprávě nejsou ve standardní M-BUS podobě (nemají DIF/VIF) a proto jsou údaje získávané podle dokumentace k měřidlu. Pro toto měřidlo nelze použít objekt PmaCommGroup, protože zpráva neobsahuje standardní hodnoty.

Předkonfigurované typy zpráv pro objekt PmaCommMsg:
- Čtení měřených hodnot:
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy (pouze Addres a IdentNr) a pak následují údaje: množství tepla (Q), tepelný výkon (P), protečený objem (V), průtok (F), Vstupní teplota [°C] (T1), Výstupní teplota [°C] (T2), atd. (jsou získávány všechny údaje obsažené v přijaté zprávě).
Vzhledem k nestandardnosti údajů nejsou hodnoty automaticky přepočítávány do standardních jednotek. Informace o jednotce jsou uloženy v pomocných přijatých datech (např. K1Q, K1P, atd.). Přijaté údaje jsou popsány v položce "Poznámka" v automaticky vygenerovaných proměnných.

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice