Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace s PLC automaty firmy Elsaco (Česko)

Firma Elsaco dodává PLC automaty a jednotky PROMOS (PROMOS line 2). S těmito zařízeními lze komunikovat přes sériový port počítače RS485 několika protokoly:
 

Komunikace protokolem Modbus

Modbus je standardní, velmi často používaný protokol pro sériovou linku a pro Ethernet.

Pro tuto komunikaci lze v systému PROMOTIC použít: PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít:

Protokol Profibus/EPSNET

Protokol vychází z definice transportní vrstvy protokolu PROFIBUS. Použitá varianta je slučitelná s protokolem EPSNET monomaster používaných v automatech Tecomat.

Pro tuto komunikaci lze v systému PROMOTIC použít:

ASCII protokol SAM

Velmi jednoduchý protokol (obdobný stavebnici ADAM) umožňující adresování více jednotek na společné sběrnici. Běžně se používá u jednoduchých přístrojů, které nevyžadují rychlý přenos větších objemů dat.

Pro tuto komunikaci lze v systému PROMOTIC použít: PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Protokol PROFIBUS DP

Standardní průmyslový protokol. Pro tento protokol lze použít OPC server různých firem. Aplikace PROMOTIC pak bude komunikovat jako klient pomocí OPC rozhraní, tzn. pomocí objektu PmOpcClient bude PROMOTIC napojen na OPC server a tak bude s danými automaty komunikovat.

OPC server od firmy ELSACO

Firma ELSACO vyrábějící PLC dodává také OPC server pro komunikaci s těmito PLC. Aplikace PROMOTIC pak bude komunikovat jako klient pomocí OPC rozhraní, tzn. pomocí objektu PmOpcClient bude PROMOTIC napojen na OPC server a tak bude s danými automaty komunikovat.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice