Promotic

Komunikace s regulátory Landis&Gyr

Podle způsobu komunikace rozdělujeme regulátory Landis&Gyr do 2 skupin:
1. Landis&Gyr typu PRV1 a PRV2 - komunikace pomocí komunikačního ovladače PmChar.
2. Landis&Gyr typu PRU1, PRU2 a RWP - komunikace interním protokolem Landis&Gyr.


Oba typy komunikací mají společné:
Regulátory Landis&Gyr nejsou adresovatelné, jedná se o komunikaci typu bod-bod. Je ale možné předsadit před každý Landis&Gyr speciální externí převodník, který zajistí adresaci a konverzi linky na síťovou komunikaci RS485.
Komunikace je realizována přes programovací PG port. Data v Landis&Gyr nemají pevnou adresaci a i při relativně malé změně programu v Landis&Gyr dochází ke změně adresace proměnných v Landis&Gyr. Komunikační zprávy, které provádí zápis do Landis&Gyr, mohou proto při neakceptování i drobných změn v rozložení adres Landis&Gyr způsobit destrukci programu v Landis&Gyr. Tato destrukce může být nevratná !! a nepomůže ani reset Landis&Gyr !! Je proto důležité znát přesně rozložení adres v Landis&Gyr.

Komunikace pomocí OPC serveru od firmy MC Control

OPC server této firmy je komunikační ovladač pro stanice Landis&Gyr řady UNIGYR–RWP80 a PRU2 10.64b. Regulátory lze připojit přes sériový port počítače RS232 nebo přes Ethernet. Instalátor OPC serveru je dostupný na stránkách dodavatele (http://www.mccontrol.cz). Licence OPC serveru je chráněna HW klíčem. Bez HW klíče je server omezen na jednu stanici po dobu jedné hodiny.

Přenos dat pomocí rozhraní RS232:
Přenos dat přes RS232 umožňuje připojení maximálně jedné stanice RWP80 připojené k jednomu sériovému portu. Připojení další stanice vyžaduje vždy nový komunikační port.

Přenos dat přes Ethernet:
Stanice je připojena přes komunikační převodník Ethernet/RS-232. Lze připojit více stanic k jednomu TCP portu, adresa je určena IP adresou v síti.

Obchodní podmínky:
- OPC server (Výrobce: MC Control s.r.o, Doubravice nad Svitavou, Česko, http://www.mccontrol.cz, info@mccontrol.cz).
- Použití objektu PmaOpcDaClient vyžaduje zakoupení licence "PmOPC". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.

Komunikace pomocí OPC serveru pro PROFIBUS

Do regulátoru typu PRU lze vložit komunikační kartu PROFIBUS. S takovým regulátorem lze pak komunikovat například pomocí OPC serveru od firmy Siemens.

Komunikace s regulátory PRV1 a PRV2

Komunikace s regulátory Landis&Gyr typu PRV1 a PRV2 se v systému PROMOTIC provádí pomocí komunikačního ovladače PmChar. Pro síťovou komunikaci (po RS485) je nutno vybavit každou stanici Landis&Gyr adresovatelným HW převodníkem.

Komunikace typu bod-bod:
Regulátor Landis&Gyr může být naprogramován jako komunikační Slave (tzn. čeká na komunikační výzvy=zprávy z PC). Toto je nejčastější a doporučovaný případ realizace aplikace komunikace se stanicemi Landis&Gyr. Regulátor Landis&Gyr ale může být také naprogramován jako Master (tzn. sám vysílá data na komunikační linku); nebo může jít o kombinaci obou přístupů.
Jako ukázka komunikace typu bod-bod je k dispozici příklad, kdy PC je typu Master a stanice Landis&Gyr typu Slave. Viz: Předkonfigurace "PmChar - Komunikace s regulátory Landis&Gyr PRV1". Příklad je realizován komunikačním ovladačem PmChar.

Komunikace síťová:
Komunikaci se stanicemi Landis&Gyr typu PRV1 a PRV2 lze provozovat také na lince RS485 pomocí inteligentních HW předvodníků, které zajišťují:
- adresaci regulátorů Landis&Gyr.
- zabezpečení protokolu Landis&Gyr kontrolním součtem.
- převod signálu RS232 na RS485 - umožňuje tak napojit až 32 regulátorů Landis&Gyr na jednu komunikační linku RS485.

Komunikace s regulátory PRU1/PRU2/RWP pomocí DLL knihovny

Komunikace s regulátory Landis&Gyr typu PRU1, PRU2 a RWP je řešena přes průmyslové síťové rozhraní RS485 pomocí adresovatelného HW převodníku a SW komunikačního ovladače (DLL knihovny) takto:
1. Na straně stanice Landis&Gyr se komunikuje přes PG port (RS232). Před každou stanicí Landis&Gyr je nutné předřadit inteligentní HW převodník. HW převodník provádí:
- dodatečnou adresaci stanic Landis&Gyr.
- zabezpečuje komunikační zprávy kontrolním součtem.
- periodicky připravuje aktuální data ze stanice Landis&Gyr pro požadavky z PC.

2. Na straně PC je k dispozici komunikační ovladač (DLL knihovna). Systém PROMOTIC objektem PmaDll přistupuje k DLL knihovně a volá její funkce (čtení dat, zápis dat, atd.). Komunikační ovladač udržuje vnitřní databázi proměnných. Tím jsou zajištěny rychlé odezvy na požadavky ze systému PROMOTIC, protože se nečeká na vyčtení skutečné hodnoty z Landis&Gyr, ale vrátí se hodnota vyčtená z vnitřní databáze. Pro konverzi RS232/RS485 lze použít vhodný externí HW převodník nebo HW kartu do PC. Při použití HW komunikační karty v PC je podmínkou funkčnosti správné detekování HW karty OS Windows (zobrazení nových COM portů v nastavení OS Windows).

Obchodní podmínky:
- DLL knihovna a inteligentní HW převodník (Výrobce: CODEA s.r.o., Ostrava, Česko)
- Použití objektu PmaDll vyžaduje zakoupení licence "PmDllActiveX". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
© MICROSYS, spol. s r. o.