Update cookies preferences
Promotic

Komunikace s regulátory Landis&Gyr

Podle způsobu komunikace rozdělujeme regulátory Landis&Gyr do 2 skupin:
1. Landis&Gyr typu PRV1 a PRV2 - komunikace pomocí komunikačního ovladače PmChar.
2. Landis&Gyr typu PRU1, PRU2 a RWP - komunikace interním protokolem Landis&Gyr.


Oba typy komunikací mají společné:
Regulátory Landis&Gyr nejsou adresovatelné, jedná se o typ komunikace bod-bod. Je ale možné předsadit před každý Landis&Gyr speciální externí převodník, který zajistí adresaci a konverzi linky na síťovou komunikaci RS485.
Komunikace je realizována přes programovací PG port. Data v Landis&Gyr nemají pevnou adresaci a i při relativně malé změně programu v Landis&Gyr dochází ke změně adresace proměnných v Landis&Gyr. Komunikační zprávy, které provádí zápis do Landis&Gyr, mohou proto při neakceptování i drobných změn v rozložení adres Landis&Gyr způsobit destrukci programu v Landis&Gyr. Tato destrukce může být nevratná !! a nepomůže ani reset Landis&Gyr !! Je proto důležité znát přesně rozložení adres v Landis&Gyr.

Komunikace pomocí OPC serveru od firmy MC Control

OPC server této firmy je komunikační ovladač pro stanice Landis&Gyr řady UNIGYR–RWP80 a PRU2 10.64b. Regulátory lze připojit přes sériový port počítače RS232 nebo přes Ethernet. Instalátor OPC serveru je dostupný na stránkách dodavatele (http://www.mccontrol.cz). Licence OPC serveru je chráněna HW klíčem. Bez HW klíče je server omezen na jednu stanici po dobu jedné hodiny.

Přenos dat pomocí rozhraní RS232:
Přenos dat přes RS232 umožňuje připojení maximálně jedné stanice RWP80 připojené k jednomu sériovému portu. Připojení další stanice vyžaduje vždy nový komunikační port.

Přenos dat přes Ethernet:
Stanice je připojena přes komunikační převodník Ethernet/RS-232. Lze připojit více stanic k jednomu TCP portu, adresa je určena IP adresou v síti.

Obchodní podmínky:
- OPC server (Výrobce: MC Control, spol. s r.o., Doubravice nad Svitavou, Česko, http://www.mccontrol.cz, info@mccontrol.cz).
- Použití OPC (komunikační ovladač PmOpcUaClient nebo objekt PmaOpcDaClient) vyžaduje zakoupení licence "PmOPC". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.

Komunikace pomocí OPC serveru pro PROFIBUS

Do regulátoru typu PRU lze vložit komunikační kartu PROFIBUS. S takovým regulátorem lze pak komunikovat například pomocí OPC serveru od firmy Siemens.

Komunikace s regulátory PRV1 a PRV2

Komunikace s regulátory Landis&Gyr typu PRV1 a PRV2 se v systému PROMOTIC provádí pomocí komunikačního ovladače PmChar. Pro síťovou komunikaci (po RS485) je nutno vybavit každou stanici Landis&Gyr adresovatelným HW převodníkem.

Komunikace typu bod-bod:
Regulátor Landis&Gyr může být naprogramován jako komunikační Slave (tzn. čeká na komunikační výzvy=zprávy z PC). Toto je nejčastější a doporučovaný případ realizace aplikace komunikace se stanicemi Landis&Gyr. Regulátor Landis&Gyr ale může být také naprogramován jako Master (tzn. sám vysílá data na komunikační linku); nebo může jít o kombinaci obou přístupů.
Jako ukázka komunikace typu bod-bod je k dispozici příklad, kdy PC je typu Master a stanice Landis&Gyr typu Slave. Viz: Předkonfigurace "PmChar - Komunikace s regulátory Landis&Gyr PRV1". Příklad je realizován komunikačním ovladačem PmChar.

Komunikace síťová:
Komunikaci se stanicemi Landis&Gyr typu PRV1 a PRV2 lze provozovat také na lince RS485 pomocí inteligentních HW předvodníků, které zajišťují:
- adresaci regulátorů Landis&Gyr.
- zabezpečení protokolu Landis&Gyr kontrolním součtem.
- konverze signálu RS232 na RS485 - umožňuje tak napojit až 32 regulátorů Landis&Gyr na jednu komunikační linku RS485.

Komunikace s regulátory PRU1/PRU2/RWP pomocí DLL knihovny

Komunikace s regulátory Landis&Gyr typu PRU1, PRU2 a RWP je řešena přes průmyslové síťové rozhraní RS485 pomocí adresovatelného HW převodníku a SW komunikačního ovladače (DLL knihovna) následovně:
1. Na straně stanice Landis&Gyr se komunikuje přes PG port (RS232). Před každou stanicí Landis&Gyr je nutné předřadit inteligentní HW převodník. HW převodník provádí:
- dodatečnou adresaci stanic Landis&Gyr.
- zabezpečuje komunikační zprávy kontrolním součtem.
- periodicky připravuje aktuální data ze stanice Landis&Gyr pro požadavky z PC.

2. Na straně PC je k dispozici komunikační ovladač (DLL knihovna). Systém PROMOTIC objektem PmaDll přistupuje k DLL knihovně a volá její funkce (čtení dat, zápis dat, atd.). Komunikační ovladač udržuje vnitřní databázi proměnných. Tím jsou zajištěny rychlé odezvy na požadavky z aplikace PROMOTIC, protože se nečeká na čtení skutečné hodnoty z Landis&Gyr, ale vrátí se hodnota vyčtená z vnitřní databáze. Pro konverzi RS232/RS485 lze použít vhodný externí HW převodník nebo HW kartu do PC. Při použití HW komunikační karty v PC je podmínkou funkčnosti správné detekování HW karty OS Windows (zobrazení nových COM portů v nastavení OS Windows).

Obchodní podmínky:
- DLL knihovna a inteligentní HW převodník (Výrobce: CODEA, spol. s r.o., Ostrava, Česko)
- Použití objektu PmaDll vyžaduje zakoupení licence "PmDllActiveX". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
© MICROSYS, spol. s r.o.