Promotic

Komunikace s kalorimetrickými měřiči Scylar

Scylar II je kalorimetrický měřič, který vyrábí firma Hydrometer GmbH (Německo). V České republice dodává a vyrábí tento měřič firma Ulitep, spol. s r.o., Ústí nad Labem, http://www.ulitep.cz pod názvem SKALAR III (měřič teplé vody).

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Pokud se požaduje příjem jen některých údajů z tohoto měřiče, pak je vhodné použít objekt PmaCommGroup. V něm (nebo pomocí datového rozšíření ExtComm) lze definovat proměnné pouze pro požadované údaje. Hodnota konfigurátoru "ItemId" může být například: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", atd.
Měřič má však více údajů, které nejsou obsaženy ve standardní zprávě, tzn. v oblasti "M1". Pro získání těchto dalších údajů lze použít oblast "Ic" a za tím uvést číslo zprávy. Například "sa254.Ic15.Energy", "sa1.Ic4.TemperFor", atd.
© MICROSYS, spol. s r.o.