Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace s PLC automaty firmy Yokogawa

Základní informace:

Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s PLC Yokogawa existuje OPC server (informace z roku 2006).

 
Aplikace PROMOTIC pak bude komunikovat jako klient pomocí OPC rozhraní, tzn. objektem PmaOpcClient bude PROMOTIC napojen na OPC server a tak bude s danými automaty komunikovat.

Použití PROMOTIC komponenty OPC klient vyžaduje zakoupení licence PmOpcClient. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice