Promotic

Komunikace s měřiči Landis ULTRAHEAT

Měřič tepla ULTRAHEAT od firmy Landis. Podporovaná přenosová rychlost je 300/1200/2400/4800 Bd, automatické rozeznání přenosové rychlosti (lze vypnout).

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Pokud se požaduje příjem jen některých údajů z tohoto měřiče, pak je vhodné použít objekt PmaCommGroup. V něm (nebo pomocí datového rozšíření ExtComm) lze definovat proměnné pouze pro požadované údaje. Hodnota konfigurátoru "ItemId" může být například: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", atd.

Předkonfigurované typy zpráv pro objekt PmaCommMsg:
- Čtení měřených hodnot:
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy ActualityDuration (doba aktualizace [sec]), ResponseDuration (doba odezvy [sec]), Energy (akumulovaná tepelná energie [GJ]), Volume (akumulovaný objem [m3]), Power (okamžitý tepelný výkon [kW]), Flow (okamžitý průtok [m3/h]), TemperForward (Vstupní teplota [°C]), TemperReturn (Výstupní teplota [°C]), TemperDiff (Teplotní rozdíl [°C]), VolumeMem1 (akumulovaný objem [m3] z minulého roku), EnergyMem1 (akumulovaná tepelná energie [GJ] z minulého roku), FabricNr (Tovární číslo měřiče), RespDurationTar1 (doba odezvy [sec], Tarif=1), PowerMaxTar1 (maximální tepelný výkon [kW], Tarif=1), PowerMaxMem1Tar1 (maximální tepelný výkon [kW] z minulého roku, Tarif=1), FlowMaxTar1 (maximální průtok [m3/h], Tarif=1), TemperForMaxTar1 (maximální Vstupní teplota [°C], Tarif=1), TemperRetMaxTar1 (maximální Výstupní teplota [°C], Tarif=1), OnTime (počet dnů v provozu), OnTimeErr (počet dnů během poruchy), OnTimeErrMem1 (počet dnů během poruchy z minulého roku), DataReading (datum a čas odečtu, rok není v měřiči k dispozici), EnergyTar2 / EnergyTar3 / EnergyTar4 (akumulovaná tepelná energie [GJ], Tarif=2/3/4), EnergyMem1Tar2 / EnergyMem1Tar3 / EnergyMem1Tar4 (akumulovaná tepelná energie [GJ] z minulého roku, Tarif=2/3/4), TemperForMaxMem2Tar1 (maximální Vstupní teplota [°C], 1. hodnota minulého roku, Tarif=1), TemperRetMaxMem2Tar1 (maximální Výstupní teplota [°C], 1. hodnota minulého roku, Tarif=1), FlowMaxMem2Tar1 (maximální průtok [m3/h], 1. hodnota minulého roku, Tarif=1), PowerMaxMem2Tar1 (maximální tepelný výkon [kW], 1. hodnota minulého roku, Tarif=1), OnTimeErrMem2 (počet dnů během poruchy, 1. hodnota minulého roku), EnergyMem2 / EnergyMem2Tar2 / EnergyMem2Tar3 / EnergyMem2Tar4 (akumulovaná tepelná energie [GJ], 1. hodnota z minulého roku, Tarif=0/2/3/4), VolumeMem2 (akumulovaný objem [m3], 1. hodnota z minulého roku), Date (datum a čas měřiče), Microprogram (verze), D0 (rozšiřující bajt, asi vždy 0), D1 (rozšiřující bajt, asi vždy 0), D2 (rozšiřující bajt, bit 0=1=předběžné varování, bit 7=0/1=instalace ve vratném/přívodním potrubí).
- Nastavení datumu a času:
Touto jednoduchou zprávou lze nastavit čas v měřiči. Datum a čas se zadává v proměnné Date v kartě "Data-zaslání".
© MICROSYS, spol. s r.o.