Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmMBus - Sestava komunikace s daty a obrazem pro neuvedené zařízení"

Konfigurace komunikačního ovladače PmMBus s testovacím obrazem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / M-BUS komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení přístroje s počítačem:
- přes sériový port počítače s převodníkem RS232/M-Bus
- přes Ethernet s převodníkem Ethernet/M-Bus

Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmMBus - Ovladač pro komunikaci protokolem M-BUS.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommMBus"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako jméno počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".

Hodnoty zadanéné v převodníku M-Bus/Ethernet.

Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.

Hodnoty zadanéné v převodníku M-Bus/Ethernet.

Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 bajtů). Přenos je velmi rychlý.
Zavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Připojit až při prvním přenosu

Zavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Zavřít spojení po každém přenosu

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnota může být změněna metodou OpenPort. Hodnota může být zjištěna GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".

Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost".

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Přednastavená adresa měřičePlatná adresa zařízení v rámci sítě M-Bus. Přednastavená adresa měřiče Viz:Popis konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry"
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".

Vytvořit obraz "Info o hodnotách měřiče"Vytvoří nakonfigurovaný objekt PmaCommMsg s obrazem pro zjištění informací o připojeném zařízení
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice